Als een kind tussen de 12 en 14 jaar zich ontwikkelt, kunnen ze verschillende uitdagingen tegenkomen waar ze mee worstelen. Op lichamelijk-, gevoels-, denk- en relatieniveau wordt er veel van ze gevraagd. Ik noem een aantal veelvoorkomende aspecten waarmee kinderen van deze leeftijd te maken kunnen krijgen: 

Psychische uitdagingen:

1 – Identiteitsvorming:

Tijdens de vroege adolescentie is het kind bezig met het ontwikkelen van zijn/haar identiteit. Ze kunnen rondlopen met vragen over wie ze zijn, wat ze willen bereiken en waar ze bij horen.

2- Emotionele instabiliteit:

Door de hormonale veranderingen en sociale druk kunnen kinderen op deze leeftijd humeurig en onstabiel zijn. Soms ook heftige stemmingswisselingen ervaren.

3- Lichamelijke veranderingen:

Tijdens de puberteit ondergaan ze ook lichamelijke veranderingen. Dit kan effect hebben op hoe ze zichzelf zien en hoe ze door anderen worden gezien.

4 – Groepsdruk:

Kinderen willen vaak ergens bij horen en kunnen druk voelen om zich aan te passen aan hun leeftijdsgenoten. Dit kan soms leiden tot onzekerheid en het gevoel dat ze zichzelf moeten veranderen om geaccepteerd te worden.

5 – Schoolstress:

Nieuwe verantwoordelijkheden en prestatiedruk kunnen stress en angst veroorzaken.

6 – Familieconflicten:

Conflicten binnen het gezin, zoals echtscheiding, veranderingen in gezinsdynamiek of conflicten tussen ouders en kinderen, kunnen een psychische en emotionele belasting vormen.

7 – Sociale angst:

Sommige kinderen kunnen zich onzeker voelen over sociale interacties, nieuwe vriendschappen aangaan en communiceren met leeftijdsgenoten.

8 – Zelfbeeld:

Ze kunnen zich zorgen maken over hun uiterlijk. Hun eigenwaarde kan worden beïnvloed door vergelijkingen met anderen. Dit wordt versterkt door sociale media.

9 – Internet en technologie:

Kinderen van 12 jaar zijn vaak actief op sociale media en het internet. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals cyberpesten, online veiligheid en een gevoel van constante vergelijking met anderen.

10 – Persoonlijke prestaties:

Sommige kinderen kunnen moeite hebben om te gaan met teleurstellingen of een gevoel van falen, zoals o.a. sportprestaties of schoolresultaten.

Op tijd signaleren

Het is belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij het leven van een kind van 12 tot en met 14 jaar en op tijd signaleren dat er hulp nodig is. Het is wenselijk dat er open communicatie mogelijk is en er steun ervaren wordt bij het omgaan met deze uitdagingen. Als het kind psychische stress of weinig vertrouwen ervaart kan het raadplegen van professionele begeleiding een oplossing zijn.

Professionele hulp

Als ervaringsdeskundige bied ik professionele hulp? Met creativiteit begeleid ik de persoonlijke groei van het kind van 12 – 14 jaar naar meer duidelijkheid, plezier en authenticiteit in het leven. Ik ga in mijn benadering uit van het kind, het kind staat hierbij voorop en kijk ik wat het kind nodig heeft. Meestal hebben we hier minimaal 6 sessies voor nodig. Omdat elk kind een thuissituatie heeft, betrek ik vaak de ouders/verzorgers erbij door een sessie met de ouders/verzorgers in te plannen. Het kan ook dat ik de ouders/verzorgers vraag een sessie mee te doen om met elkaar handvatten te hebben voor de toekomst.

Ik kijk naar jullie uit en help graag.