Het is tijd dat de nieuwe man zijn plek inneemt. Bewust gaat handelen en zo een betekenisvolle bijdrage aan het geheel levert. Hij mag zichzelf in het licht zetten. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor voorgaande en nieuwe generaties.

De nieuwe man is de nieuwe mens

Heel belangrijk om dit nog te vermelden: Wanneer ik het heb over de nieuwe man of hij, bedoel ik de nieuwe man in ieder mens. Dus in iedere vrouw en iedere man. In wezen heb ik het over de nieuwe mens!

Deze nieuwe man (mens) is in contact met zijn binnenwereld. Hij doorleeft en transformeert de dingen die hem raken en uit balans brengen. Zo maakt hij zichzelf vrij van (on)bewuste pijnlijke stukken in zijn hart.

 • Hij weet dat de verantwoordelijkheid bij zichzelf ligt en niet de ander.
 • Hij biedt ruimte aan zijn diepste innerlijke stem ook wel zijn ware innerlijke vrouw genoemd.
 • Hij is vrij van het indruk willen maken op anderen.
 • Hij hoeft zich niet (meer) te bewijzen naar anderen.
 • Hij ervaart rust, eenheidsgevoel en samen ontwikkelen.
 • Hij voelt de behoefte zich “schoon” te maken van (on)bewuste stukken.
 • Hij is het keerpunt, hij kan het doorgeven van deze onverwerkte stukken stoppen.
 • Hij weet dat voorouders door onvermogen en tijdgeest niet bij machte waren dit aan te gaan en werkelijk te verwerken.
 • Hij voelt zoveel liefde naar zichzelf dat hij weet welke stappen te zetten.
 • Hij leeft in overeenstemming en in harmonie met zichzelf en zijn omgeving.
 • Hij weet dat we niet lineair leven maar 3 Dimensionaal en circulair.
 • Hij beseft dat hij een wandelend voorbeeld is voor anderen.
 • Hij is volledig trouw aan zijn eigen natuur omdat hij kennis heeft van het gehele plaatje.
 • Hij (h)erkent de resultaten van zijn levenskeuzes.
 • Hij staat open voor fundamentele verandering.
 • Hij kan zijn diepste gevoelens goed onder woorden brengen.
 • Hij manifesteert zijn hartsverlangen.
 • Hij is in contact met zijn hart en ziel.

Het handelen van de nieuwe man brengt balans in buik- , hart- , en keelgebied.  Met zijn aanraking legt hij de basis om een harmonieuze samenklank te ondersteunen en voort te brengen. Magische melodieën waarop hij en zijn omgeving kunnen bouwen aan een veilige ondersteunende wereld waar ruimte is voor kwetsbaarheid en ware genezing.

Niet alleen hij maar ook de nieuwe generatie verdient het met hart en ziel te leven.  Met alle nieuwe mannen die opstaan kunnen we een halt bieden aan het slecht en minderwaardig voelen en illusies doorbreken. Deze nieuwe mannen staan stevig in hun schoenen. Zijn trouw aan hun eigen natuur, kennen hun eigen waarde. Ze (h)erkennen hun eigen afkomst, onafhankelijk van land, cultuur, religie of lichaam waarin ze geboren zijn.

 • Ze geloven dat ze deze manier, deze ware liefde waard zijn ongeacht hun verleden.
 • Ze weten dat ze ieder moment de keuze kunnen maken voor een nieuw begin.
 • Ze weten dat ze hard hebben geknokt om op dit punt te komen.
 • Ze willen relaties niet meer aangaan vanuit eenzijdige regels maar vanuit evenwaardigheid, vrije verbinding en geloof.

Liefdevol bespeelt de nieuwe man zijn instrument met klanken die bijdragen aan het vernieuwen en verduurzamen van een betere en natuurlijke toekomst.

Hij is een betrouwbare basis voor zichzelf.

Hij geniet ervan in dit licht te staan en straalt.

Zijn bescheidenheid, puurheid en persoonlijke opoffering werpt zijn vruchten af. Hij heeft zelfvertrouwen en maakt zich geen zorgen over ouder worden of de volgende generatie.

Nieuwe tijd

We leven in een nieuwe tijd! Laten we met elkaar ontdekken wat dit voor een ieder inhoudt en elkaar ondersteunen! Laten we met z’n allen op gepaste wijze houden van onze nieuwe mannen. We zijn in een fase van ons leven waarin er genoeg geloof en draagkracht is om onszelf te tonen zoals we van oorsprong zijn.

Ben je zo opgegaan in het zorgen voor anderen dat je niet meer weet wat jouw eigen behoeften zijn? Merk je dat jouw situatie steeds meer van je vraagt en wil je nu echt verandering?

Dan is het tijd dat de nieuwe man in jou de juiste tijd en aandacht krijgt en het systeem gaat doorbreken. Met mijn levens- en werkervaring kan ik je daar heel goed in begeleiden. Ga van alleen ploeteren naar het samen doen, en ervaar dat je een betekenisvolle bijdrage levert aan een werkelijk vernieuwende wereld.

Met heel veel liefde en plezier ondersteun ik je graag in het proces de nieuwe man te laten groeien en de nieuwe mens te worden/zijn.